ΑΙΤΗΣΕΙΣ

H περίοδος υποβολής προτάσεων έχει πλέον λήξει.

Προϋποθέσεις:
 • Παρακολούθηση μιας ενημερωτικής ημερίδας
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια και εργαστήρια στην Αθήνα, στο Παρίσι ή στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια του έτους
 • Συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές του Κολούμπια στην οργάνωση δραστηριοτήτων σχετικών με το πρόγραμμα
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε δημόσια συνέντευξη στο τέλος της περιόδου
 • Υποβολή μιας τελικής έκθεσης στη SNFPHI

* Οι δαπάνες για τα ταξίδια και τη διαμονή των συμμετεχόντων σε όλες τις απαραίτητες εκδηλώσεις αναλαμβάνονται από τη SNFPHI.

FAQ
Τι είναι οι δημόσιες ανθρωπιστικές επιστήμες; down_arrow

Ο όρος «δημόσιες ανθρωπιστικές επιστήμες» περιγράφει το έργο των ακαδημαϊκών εκείνων κλάδων τόσο στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών (όπως ιστορία, λογοτεχνία, ανθρωπολογία, φιλοσοφία, κλασικές σπουδές, θρησκεία και ιστορία τέχνης) όσο και στο πεδίο των δημιουργικών τεχνών και των μουσείων στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν διάφορα και ποικίλα είδη κοινού καταδεικνύοντας τη σχέση της ανθρωπιστικής γνώσης με την πολιτική και πολιτισμική ζωή, εκλαϊκεύοντας τις εξειδικευμένες γνώσεις και εισάγοντας στην ακαδημαϊκό χώρο νέες γνώσεις δημιουργημένες στη λαϊκή βάση. Οι δημόσιες ανθρωπιστικές επιστήμες επιδιώκουν να εγκαθιδρύσουν προσβάσιμους χώρους (φυσικούς και εικονικούς), όπου το κοινό μπορεί να διδαχθεί, να ανταλλάξει ιδέες και να στοχασθεί. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δημόσιες ανθρωπιστικές επιστήμες, δείτε το βίντεο από το σεμινάριο «Building Publics».

Τι είδους προγράμματα στηρίζει η SNFPHI; down_arrow

Η SNFPHI στηρίζει προγράμματα των δημόσιων ανθρωπιστικών επιστημών (βλ. την προηγούμενη ερώτηση) που απευθύνονται στο ελληνικό κοινό. Επισκεφθείτε τις ενότητες του δικού μας ιστότοπου με τους ενδεικτικούς τίτλους «Προγράμματα» και «Εκδηλώσεις» για να δείτε τα έργα που έχουμε στηρίξει στο παρελθόν.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση; down_arrow

Άτομα, ΜΚΟ, μουσεία, σχολεία, πανεπιστημιακά τμήματα και εργαστήρια, βιβλιοθήκες, αλλά και ομάδες ανθρώπων που δεν αποτελούν νομικές οντότητες δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση.

Μπορώ να υποβάλω περισσότερες από μία αιτήσεις; down_arrow

Ναι, άτομα και ομάδες μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε προτεινόμενο έργο.

Πώς αξιολογούνται οι αιτήσεις και πώς επιλέγονται τα έργα; down_arrow

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται από επιτροπή καθηγητών του Πανεπιστημίου του Κολούμπια που ειδικεύονται στις Ελληνικές Σπουδές και τις δημόσιες ανθρωπιστικές επιστήμες. Οι εγκεκριμένες αιτήσεις πρέπει να πραγματώνουν τις ιδέες και τις γνώσεις των ανθρωπιστικών επιστημών χάριν του ελληνικού κοινού, καταδεικνύουν τη δυναμική της διαρκούς επίδρασης και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, επωφελούνται από τους πόρους του Πανεπιστημίου και υλοποιούνται από νέους ανθρώπους ή απευθύνονται σε αυτούς.

Τι περιλαμβάνει η ενίσχυση που προσφέρει η SNFPHI σε όσους ανατίθεται η υλοποίηση ενός έργου; down_arrow

Τα επιλεγμένα έργα επιχορηγούνται με 8000$ για τις δαπάνες υλοποίησής τους, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης. Οι ανάδοχοι των έργων εργάζονται από κοινού με τον Αναπληρωτή Διευθυντή της SNFPHI για την ολοκληρωμένη περιγραφή των έργων, τη σκιαγράφηση των στόχων, τον προσδιορισμό του κοινού στο οποίο απευθύνονται, τη διαμόρφωση των χρονοδιαγραμμάτων και τον προσδιορισμό των τεχνικών αναγκών.

Ποιες δαπάνες καλύπτει η επιχορήγηση της SNFPHI; down_arrow

Η SNFPHI προσφέρει αρχικά ένα ποσό ύψους $8000 που καλύπτει τις ανάγκες ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου (π.χ., αμοιβές, μεταφορικά, αναλώσιμα, εξοπλισμό). Οι αποδέκτες της επιχορήγησης θα έχουν πρόσβαση σε επιπρόσθετη χρηματοδότηση για τη δημόσια παρουσίαση των έργων τους (π.χ., εκθέσεις, ανάπτυξη ιστοτόπων, βίντεο κ.τ.λ.)

H περίοδος υποβολής προτάσεων έχει πλέον λήξει.

Περιγραφή

Η Πρωτοβουλία  για τις Δημόσιες Ανθρωπιστικές Επιστήμες Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια (SNFPHI) υποστηρίζει προγράμματα που υλοποιούν τις  ιδέες και ενοράσεις των ανθρωπιστικών επιστημών χάριν του ελληνικού κοινού. Η Πρωτοβουλία επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς: στην Ιστορία (π.χ., διατήρηση της ιστορικής μνήμης, προφορική ιστορία, πρακτικές αρχειοθέτησης, υλικός πολιτισμός )· στις Δημιουργικές Τέχνες (π.χ., παραστάσεις, επιμέλειες εικαστικών εκδηλώσεων, λογοτεχνία)· και στην Εκπαίδευση (π.χ., μαθησιακά μέσα, διδακτικά εργαλεία, εκπαιδευτικά παιχνίδια).

Τα προγράμματα επιλέγονται για μία περίοδο 14 μηνών, αρχής γενομένης από την 1η Μαρτίου 2022. Η SNFPHIπροσφέρει αρχικά ένα ποσό ύψους USD 8000 που καλύπτει τις ανάγκες ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου (π.χ., αμοιβές, μεταφορικά, αναλώσιμα, εξοπλισμό). Οι αποδέκτες της επιχορήγησης θα έχουν πρόσβαση σε επιπρόσθετη χρηματοδότηση για τη δημόσια παρουσίαση των έργων τους (π.χ., εκθέσεις, ανάπτυξη ιστοτόπων, βίντεο κ.τ.λ.) και για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια στο Ινστιτούτο Ιδεών και Φαντασίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια στο Παρίσι.

Επιλεξιμότητα και κριτήρια επιλογής

Η SNFPHI ενθαρρύνει αιτήσεις ατόμων και ομάδων που ενδιαφέρονται να στρέψουν μέσω διαφόρων προγραμμάτων το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού στα πεδία της ιστορίας, των δημιουργικών τεχνών και της εκπαίδευσης σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές του Κολούμπια. Οι αιτήσεις όσων έχουν ήδη εργασθεί σε ανάλογα δημοσίου ενδιαφέροντος προγράμματα, αλλά και όσων ξεκινούν τώρα να διερευνούν το πεδίο των δημόσιων ανθρωπιστικών επιστημών, είναι εξίσου ευπρόσδεκτες. Θα δοθεί προτεραιότητα σε προγράμματα που:

 • Είναι βιώσιμα και έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν επί μακρόν το κοινό 
 • Προωθούν αποτελεσματικά τις δημόσιες ανθρωπιστικές επιστήμες στην Ελλάδα
 • Έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τους πόρους και τα μέσα που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Κολούμπια
 • Υλοποιούνται από νέους ανθρώπους ή απευθύνονται σε αυτούς
Προϋποθέσεις:
 • Παρακολούθηση μιας ενημερωτικής ημερίδας
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια και εργαστήρια στην Αθήνα, στο Παρίσι ή στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια του έτους
 • Συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές του Κολούμπια στην οργάνωση δραστηριοτήτων σχετικών με το πρόγραμμα
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε δημόσια συνέντευξη στο τέλος της περιόδου
 • Υποβολή μιας τελικής έκθεσης στη SNFPHI

* Οι δαπάνες για τα ταξίδια και τη διαμονή των συμμετεχόντων σε όλες τις απαραίτητες εκδηλώσεις αναλαμβάνονται από τη SNFPHI.

FAQ
Τι είναι οι δημόσιες ανθρωπιστικές επιστήμες; down_arrow

Ο όρος «δημόσιες ανθρωπιστικές επιστήμες» περιγράφει το έργο των ακαδημαϊκών εκείνων κλάδων τόσο στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών (όπως ιστορία, λογοτεχνία, ανθρωπολογία, φιλοσοφία, κλασικές σπουδές, θρησκεία και ιστορία τέχνης) όσο και στο πεδίο των δημιουργικών τεχνών και των μουσείων στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν διάφορα και ποικίλα είδη κοινού καταδεικνύοντας τη σχέση της ανθρωπιστικής γνώσης με την πολιτική και πολιτισμική ζωή, εκλαϊκεύοντας τις εξειδικευμένες γνώσεις και εισάγοντας στην ακαδημαϊκό χώρο νέες γνώσεις δημιουργημένες στη λαϊκή βάση. Οι δημόσιες ανθρωπιστικές επιστήμες επιδιώκουν να εγκαθιδρύσουν προσβάσιμους χώρους (φυσικούς και εικονικούς), όπου το κοινό μπορεί να διδαχθεί, να ανταλλάξει ιδέες και να στοχασθεί. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δημόσιες ανθρωπιστικές επιστήμες, δείτε το βίντεο από το σεμινάριο «Building Publics».

Τι είδους προγράμματα στηρίζει η SNFPHI; down_arrow

Η SNFPHI στηρίζει προγράμματα των δημόσιων ανθρωπιστικών επιστημών (βλ. την προηγούμενη ερώτηση) που απευθύνονται στο ελληνικό κοινό. Επισκεφθείτε τις ενότητες του δικού μας ιστότοπου με τους ενδεικτικούς τίτλους «Προγράμματα» και «Εκδηλώσεις» για να δείτε τα έργα που έχουμε στηρίξει στο παρελθόν.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση; down_arrow

Άτομα, ΜΚΟ, μουσεία, σχολεία, πανεπιστημιακά τμήματα και εργαστήρια, βιβλιοθήκες, αλλά και ομάδες ανθρώπων που δεν αποτελούν νομικές οντότητες δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση.

Μπορώ να υποβάλω περισσότερες από μία αιτήσεις; down_arrow

Ναι, άτομα και ομάδες μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε προτεινόμενο έργο.

Πώς αξιολογούνται οι αιτήσεις και πώς επιλέγονται τα έργα; down_arrow

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται από επιτροπή καθηγητών του Πανεπιστημίου του Κολούμπια που ειδικεύονται στις Ελληνικές Σπουδές και τις δημόσιες ανθρωπιστικές επιστήμες. Οι εγκεκριμένες αιτήσεις πρέπει να πραγματώνουν τις ιδέες και τις γνώσεις των ανθρωπιστικών επιστημών χάριν του ελληνικού κοινού, καταδεικνύουν τη δυναμική της διαρκούς επίδρασης και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, επωφελούνται από τους πόρους του Πανεπιστημίου και υλοποιούνται από νέους ανθρώπους ή απευθύνονται σε αυτούς.

Τι περιλαμβάνει η ενίσχυση που προσφέρει η SNFPHI σε όσους ανατίθεται η υλοποίηση ενός έργου; down_arrow

Τα επιλεγμένα έργα επιχορηγούνται με 8000$ για τις δαπάνες υλοποίησής τους, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης. Οι ανάδοχοι των έργων εργάζονται από κοινού με τον Αναπληρωτή Διευθυντή της SNFPHI για την ολοκληρωμένη περιγραφή των έργων, τη σκιαγράφηση των στόχων, τον προσδιορισμό του κοινού στο οποίο απευθύνονται, τη διαμόρφωση των χρονοδιαγραμμάτων και τον προσδιορισμό των τεχνικών αναγκών.

Ποιες δαπάνες καλύπτει η επιχορήγηση της SNFPHI; down_arrow

Η SNFPHI προσφέρει αρχικά ένα ποσό ύψους $8000 που καλύπτει τις ανάγκες ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου (π.χ., αμοιβές, μεταφορικά, αναλώσιμα, εξοπλισμό). Οι αποδέκτες της επιχορήγησης θα έχουν πρόσβαση σε επιπρόσθετη χρηματοδότηση για τη δημόσια παρουσίαση των έργων τους (π.χ., εκθέσεις, ανάπτυξη ιστοτόπων, βίντεο κ.τ.λ.)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, καθώς και παρόμοια εργαλεία και τεχνολογίες, για να κατανοήσει τις εμπειρίες των επισκεπτών του. Κατά τη χρήση του, συναινείτε στη χρησιμοποίηση cookies και ανάλογων τεχνολογιών από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια σε συμφωνία με την Πολιτική Cookies του Ιστότοπού του

Υπόβαλλε την πρότασή σου

* Υποχρεωτικά πεδία
Μέχρι 500 λέξεις
Μέχρι 250 λέξεις
Μέχρι 250 λέξεις
Μέχρι 250 λέξεις
Μέχρι 250 λέξεις
Μέχρι 250 λέξεις